Pridať do porovnania
Lyžovanie
Skicomp Fakľovka Litmanová
Litmanová 209, 065 31 Litmanová
62%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
SKICOMP - FAKĽOVKA, s.r.o.; IČO: 31696821
Konečný vlastník
0 b. / 3
nie, vôbec sme nezistili
Robert Kval
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,41 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 250 => body: 0,06 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 8120 € => body: 0,35 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
SKICOMP - FAKĽOVKA, s.r.o.
12,41 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie