Pridať do porovnania
Lyžovanie
Ski Blanc Ostrý Grúň – Kollárová
966 77 Ostrý Grúň
100%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
B L A N C s.r.o.; IČO: 36048232
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
PaedDr. Ľubomír Urban (85%); Marta Urbanová (15%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 0 => body: 1 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: bez dlhu => body: 1 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
PaedDr. Ľubomír Urban; Marta Urbanová
20 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie