Pridať do porovnania
Lyžovanie
PARK SNOW Donovaly
Pod Magurou 801, 976 39 Donovaly
52%
Neuspokojivé
Hodnotenie komisie
2 b. / 10
neodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané obrovské kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
GOIMPEX BRATISLAVA, a.s.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Boris Kollár
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,3 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 39 => body: 3/10
priemerný nenulový dlh: 151 274 € => body: 0/10
výsledný bodový zisk: 0,3 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
GOIMPEX BRATISLAVA, a.s. a ďalší; Boris Kollár a ďalší
10,3 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie