Pridať do porovnania
Lyžovanie
Lyžiarske stredisko Podkonice – Pleše
976 13 Podkonice
96%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Obec Podkonice
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Obec Podkonice
Účtovná závierka
netýka sa zariadenia
Dlhy a nedoplatky
1,3 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 2 => body: 9/10
priemerný nenulový dlh: 1 080 € => body: 4/10
výsledný bodový zisk: 1,3 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Mária Pavlíková a ďalší
17,3 b. / 18
Spolu
Najhoršie
Najlepšie