Pridať do porovnania
Lyžovanie
Ski Centrum Žiar - Dolinky
Žiar 232, 032 05 Žiar
63%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
TJ Družba Smrečany-Žiar
Konečný vlastník
0 b. / 3
nie, vôbec sme nezistili
Účtovná závierka
netýka sa zariadenia
Dlhy a nedoplatky
1,4 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 1 => body: 9/10
priemerný nenulový dlh: 656 € => body: 5/10
výsledný bodový zisk: 1,4 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Zuzana Kováčová a ďalší
11,4 b. / 18
Spolu
Najhoršie
Najlepšie