Pridať do porovnania
Lyžovanie
Ski centrum Drozdovo
Chotár 4120, 968 01 Nová Baňa
82%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
TJCX, s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Anna Bieliková (66,67%); Ing. Štefan Bielik (33,33%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,3 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 8 => body: 7/10
priemerný nenulový dlh: 180 € => body: 6/10
výsledný bodový zisk: 1,3 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Emil Garaj a ďalší
16,3 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie