Pridať do porovnania
Lyžovanie
Lyžiarske stredisko Janovky
027 32 Zuberec
79%
Dobré
Hodnotenie komisie
6 b. / 10
so strednými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Rohače s.r.o.; IČO: 31585981
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. arch. Jaroslav Procházka; Ing. Tibor Šenkár; Eduard Borsík ; Miroslav Urban
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,75 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 1 => body: 0,99 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 35 € => body: 0,76 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Roháče, s.r.o.
Katarína Medvecká; Ing. arch. Jaroslav Procházka; Ing. Tibor Šenkár; Eduard Borsík; Miroslav Urban; Ing. arch. Janka Procházková
15,75 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie