Pridať do porovnania
Lyžovanie
Ski Lysá
Drienica 508, 080 01 Drienica
92%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
SPORTxLysa, s. r. o.; IČO: 52705153
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Stanislav Leššo (25%) ; Slavomír Leško (25%); Ing. Kamil Kozma (25%); Pavol Mikolaj (25%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,5 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 54 => body: 0,25 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 21073 € => body: 0,25 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Katarína Fedáková a ďalší
18,5 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie