Pridať do porovnania
Lyžovanie
Ski Jahodná
Jahodná 1, 040 01 Košice - Sever
100%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
SWAM spol. s r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
MVDr. Ján Švec (80%); Ing. Anna Grulová (20%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
MVDr. Ján Švec a ďalší
20 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie