Pridať do porovnania
Lyžovanie
Ski centrum Bačova Roveň
Vyšná Boca č. 73, 032 34 Malužiná
55%
Neuspokojivé
Hodnotenie komisie
2 b. / 10
neodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané obrovské kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec PhD.
Účtovná závierka
1 b. / 2
čiastočne, zverejňujú v registri UZ naskenované
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.; Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec PhD.
11 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie