Pridať do porovnania
Lyžovanie
Ski Centrum Kokava - Línia
Háj 2551, 985 05 Kokava nad Rimavicou
82%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
Ski Centrum Línia, s.r.o.; IČO: 36032671
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
František Auxt (40%); Mária Gáliková (40%); Marta Megová (19,99%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,31 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 4 => body: 0,95 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 5947 € => body: 0,36 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Ľudmila Cieniková a ďalší
16,31 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie