Pridať do porovnania
Lyžovanie
Ski Mlynky - Biele Vody
Biele Vody 246, 053 76 Mlynky
77%
Dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
Biele Vody s.r.o.; IČO: 36718629
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Dominika Badinková; Zuzana Cibulková
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,49 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 336 => body: 0 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 1135 € => body: 0,49 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Obec Mlynky
15,49 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie