Pridať do porovnania
Lyžovanie
Lyžiarske stredisko Homôlka
972 28 Valaská Belá
83%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
Pavol Mišura - JAMPA
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Pavol Mišura
Účtovná závierka
netýka sa zariadenia
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Pavol Mišura
15 b. / 18
Spolu
Najhoršie
Najlepšie