Pridať do porovnania
Lyžovanie
Ski Bezovec
916 35 Nová Lehota
97%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Ski-Bezovec s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Rastislav Martančík (28,11%); Ľubomír Brna (14,48%); Ing. Milan Mozolák (14,48%); Ing. Libor Strechay; Anton Žlnay; Dušan Kucharík; František Borovička; Ing. Juraj Brna; Ing. Libor Strechay; Ing. Maroš Keher; Ing. Tatiana Krátka; Lyžiarsky klub Bezovec Piešťany; Martina Hladíková; Obec Nová Lehota; Obec Stará Lehota; PhDr. Martin Chylík; Viera Džurná
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,3 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 5 => body: 8/10
priemerný nenulový dlh: 419 € => body: 5/10
výsledný bodový zisk: 1,3 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Ski-Bezovec s.r.o.; Rastislav Martančík; Ľubomír Brna; Ing. Milan Mozolák; Ing. Libor Strechay; Anton Žlnay; Dušan Kucharík; František Borovička; Ing. Juraj Brna; Ing. Libor Strechay; Ing. Maroš Keher; Ing. Tatiana Krátka; Lyžiarsky klub Bezovec Piešťany; Martina Hladíková; Obec Nová Lehota; Obec Stará Lehota; PhDr. Martin Chylík; Viera Džurná
19,3 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie