Pridať do porovnania
Lyžovanie
Skicentrum Lomník
991 35 Dačov Lom
56%
Neuspokojivé
Hodnotenie komisie
6 b. / 10
so strednými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
I. DRUŽSTEVNÁ, družstvo
Konečný vlastník
2 b. / 3
čiastočne, neúplné alebo na vyžiadanie
Daniel Krátky
Účtovná závierka
netýka sa zariadenia
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
I. DRUŽSTEVNÁ, družstvo; Daniel Krátky
10 b. / 18
Spolu
Najhoršie
Najlepšie