Pridať do porovnania
Golf
Golf Park Rajec
Bystrická 66, 015 01 Rajec
73%
Dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
GOLF PARK RAJEC, a.s.; IČO: 36425818
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Jozef Pešek
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
1,55 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 9 => body: 0,93 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 247 € => body: 0,62 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
GOLF PARK RAJEC, a.s.
Ing. Jozef Pešek
14,55 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie