Pridať do porovnania
Golf
Tri Duby Golf Resort
Badín 692, 976 32 Badín
67%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Tri Duby Golf s.r.o.; IČO: 36045560
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Karol Konárik
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,4 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 7 => body: 0,88 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 510 € => body: 0,52 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Tri Duby Golf s.r.o.
Karol Konárik
13,4 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie