Pridať do porovnania
Atrakcia
Lanový Park
Sv. Martina 274, 013 06 Terchová
83%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
PV s.r.o.; IČO: 45998001
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Mgr. Peter Hvorka (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,6 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 7 => body: 0,88 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 34 € => body: 0,72 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Obec Terchová
16,6 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie