Pridať do porovnania
Atrakcia
Fun Arena Donovaly
Donovaly 812, 976 39 Donovaly
85%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
FunArena Donovaly, s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Juraj Potočár; Ing. Lujza Kuhajdová; Dipl. Ing. Branislav Veľký; Dipl. Ing. Anton Hromada
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,9 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 9 => body: 7/10
priemerný nenulový dlh: 14 489 € => body: 2/10
výsledný bodový zisk: 0,9 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
GOIMPEX BRATISLAVA, a.s.; Boris Kollár
16,9 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie