Pridať do porovnania
Atrakcia
Wakelake
Cesta na senec, 821 04 Bratislava
91%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Cable, s. r. o.; IČO: 35977809
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Richard Kolozsi
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,27 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 310 => body: 0,02 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 23678 € => body: 0,25 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Hl. mesto SR Bratislava
18,27 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie