Stĺpce

Základné informácie

Riadky

Celkové hodnotenie

>= 90 %
Výborné
80 % - 90 %
Veľmi dobré
70 % - 80 %
Dobré
60 % - 70 %
Uspokojivé
50 % - 60 %
Neuspokojivé
< 50 %
Problémové

Hodnotenie komisie (max. 10 b.)

bez výhrad
s malými výhradami
so strednými výhradami
s veľkými výhradami
neodporúča
vôbec nepodporúča
Počet zariadení: 35
Právne vyhlásenie: Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vytvára a aktualizuje obsah tejto webovej stránky s maximálnou možnou dôslednosťou. Nemôže však zaručiť jeho presnosť, spoľahlivosť, úplnosť ani aktuálnosť, najmä s ohľadom na to, že je založený na informáciách z tretích strán. V zákonnom rozsahu nezodpovedá za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania webovej stránky. Zber údajov prebiehal vo februári - máji 2021, novembri 2021 - februári 2022 a októbri - decembri 2022.
Typ↑↓ Názov zariadeniaHodnotenie
↑↓ Úroveň
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Neuspokojivé
Hotel
Problémové
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Neuspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Dobré
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré