Stĺpce

Základné informácie

Riadky

Celkové hodnotenie

>= 90 %
Výborné
80 % - 90 %
Veľmi dobré
70 % - 80 %
Dobré
60 % - 70 %
Uspokojivé
50 % - 60 %
Neuspokojivé
< 50 %
Problémové

Hodnotenie komisie (max. 10 b.)

bez výhrad
s malými výhradami
so strednými výhradami
s veľkými výhradami
neodporúča
vôbec nepodporúča
Počet zariadení: 916
Právne vyhlásenie: Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vytvára a aktualizuje obsah tejto webovej stránky s maximálnou možnou dôslednosťou. Nemôže však zaručiť jeho presnosť, spoľahlivosť, úplnosť ani aktuálnosť, najmä s ohľadom na to, že je založený na informáciách z tretích strán. V zákonnom rozsahu nezodpovedá za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania webovej stránky. Zber údajov prebiehal vo februári - máji 2021, novembri 2021 - februári 2022 a októbri - decembri 2022.
Typ↑↓ Názov zariadeniaHodnotenie
↑↓ Úroveň
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Golf
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Dobré
Hotel
Problémové
Hotel
Dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Akvapark
Veľmi dobré
Akvapark
Veľmi dobré
Akvapark
Výborné
Akvapark
Výborné
Akvapark
Výborné
Akvapark
Problémové
Akvapark
Veľmi dobré
Akvapark
Výborné
Akvapark
Výborné
Akvapark
Dobré
Hotel
Veľmi dobré
Atrakcia
Dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Dobré
Akvapark
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Atrakcia
Výborné
Lyžovanie
Uspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Kúpele
Dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Golf
Veľmi dobré
Hotel
Dobré
Hotel
Veľmi dobré
Atrakcia
Výborné
Atrakcia
Výborné
Atrakcia
Výborné
Hotel
Výborné
Atrakcia
Výborné
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Neuspokojivé
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Problémové
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Neuspokojivé
Atrakcia
Uspokojivé
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Atrakcia
Výborné
Atrakcia
Výborné
Atrakcia
Veľmi dobré
Hotel
Problémové
Hotel
Neuspokojivé
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Problémové
Atrakcia
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Atrakcia
Dobré
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Atrakcia
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Golf
Výborné
Golf
Veľmi dobré
Golf
Uspokojivé
Golf
Veľmi dobré
Golf
Veľmi dobré
Golf
Problémové
Golf
Dobré
Golf
Dobré
Golf
Výborné
Golf
Uspokojivé
Golf
Veľmi dobré
Golf
Dobré
Golf
Veľmi dobré
Golf
Neuspokojivé
Golf
Výborné
Golf
Neuspokojivé
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Neuspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Problémové
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Neuspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Golf
Výborné
Hotel
Výborné
Lyžovanie
Dobré
Atrakcia
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Veľmi dobré
Akvapark
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Neuspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Dobré
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Dobré
Hotel
Problémové
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Problémové
Hotel
Dobré
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Dobré
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Neuspokojivé
Hotel
Dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Problémové
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Dobré
Hotel
Neuspokojivé
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Neuspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Problémové
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Dobré
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Problémové
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Neuspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Problémové
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Neuspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Neuspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Problémové
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Dobré
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Neuspokojivé
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Problémové
Hotel
Problémové
Hotel
Neuspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Neuspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Neuspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Neuspokojivé
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Neuspokojivé
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Neuspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Neuspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Problémové
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Neuspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Problémové
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Problémové
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Problémové
Hotel
Výborné
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Neuspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Neuspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Problémové
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Neuspokojivé
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Problémové
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Problémové
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Neuspokojivé
Hotel
Dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Atrakcia
Dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Atrakcia
Veľmi dobré
Atrakcia
Uspokojivé
Atrakcia
Výborné
Atrakcia
Výborné
Atrakcia
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Akvapark
Veľmi dobré
Akvapark
Výborné
Akvapark
Výborné
Akvapark
Výborné
Akvapark
Dobré
Kúpele
Výborné
Kúpele
Veľmi dobré
Hotel
Neuspokojivé
Kúpele
Výborné
Kúpele
Výborné
Kúpele
Dobré
Kúpele
Výborné
Kúpele
Dobré
Kúpele
Dobré
Kúpele
Výborné
Kúpele
Výborné
Kúpele
Výborné
Kúpele
Výborné
Kúpele
Neuspokojivé
Kúpele
Veľmi dobré
Kúpele
Výborné
Kúpele
Výborné
Kúpele
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Výborné
Atrakcia
Veľmi dobré
Kúpele
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Veľmi dobré
Lyžovanie
Veľmi dobré
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Veľmi dobré
Lyžovanie
Dobré
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Uspokojivé
Lyžovanie
Dobré
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Veľmi dobré
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Uspokojivé
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Veľmi dobré
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Uspokojivé
Lyžovanie
Uspokojivé
Lyžovanie
Uspokojivé
Lyžovanie
Uspokojivé
Lyžovanie
Uspokojivé
Lyžovanie
Uspokojivé
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Veľmi dobré
Lyžovanie
Veľmi dobré
Lyžovanie
Veľmi dobré
Lyžovanie
Uspokojivé
Lyžovanie
Veľmi dobré
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Dobré
Atrakcia
Neuspokojivé
Hotel
Veľmi dobré
Atrakcia
Veľmi dobré
Hotel
Dobré
Lyžovanie
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Neuspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Lyžovanie
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Problémové
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Lyžovanie
Neuspokojivé
Hotel
Výborné
Golf
Uspokojivé
Hotel
Výborné
Akvapark
Výborné
Atrakcia
Veľmi dobré
Atrakcia
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Neuspokojivé
Hotel
Výborné
Kúpele
Dobré
Kúpele
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Problémové
Golf
Problémové
Golf
Problémové
Akvapark
Výborné
Lyžovanie
Veľmi dobré
Hotel
Uspokojivé
Hotel
Neuspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Dobré
Golf
Dobré
Atrakcia
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Kúpele
Výborné
Kúpele
Výborné
Akvapark
Výborné
Golf
Neuspokojivé
Hotel
Uspokojivé
Akvapark
Dobré
Hotel
Veľmi dobré
Lyžovanie
Veľmi dobré
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Veľmi dobré
Lyžovanie
Neuspokojivé
Lyžovanie
Veľmi dobré
Lyžovanie
Veľmi dobré
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Veľmi dobré
Lyžovanie
Veľmi dobré
Lyžovanie
Dobré
Lyžovanie
Problémové
Lyžovanie
Veľmi dobré
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Veľmi dobré
Lyžovanie
Veľmi dobré
Lyžovanie
Veľmi dobré
Lyžovanie
Veľmi dobré
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Veľmi dobré
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Veľmi dobré
Lyžovanie
Veľmi dobré
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Dobré
Lyžovanie
Dobré
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Dobré
Lyžovanie
Problémové
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Veľmi dobré
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Neuspokojivé
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Veľmi dobré
Lyžovanie
Veľmi dobré
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Neuspokojivé
Lyžovanie
Veľmi dobré
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Uspokojivé
Lyžovanie
Veľmi dobré
Lyžovanie
Veľmi dobré
Lyžovanie
Veľmi dobré
Atrakcia
Dobré
Kúpele
Výborné
Kúpele
Výborné
Kúpele
Výborné
Lyžovanie
Výborné
Lyžovanie
Veľmi dobré
Lyžovanie
Veľmi dobré
Lyžovanie
Výborné
Akvapark
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Problémové
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Atrakcia
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Atrakcia
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Akvapark
Uspokojivé
Kúpele
Uspokojivé
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Akvapark
Výborné
Akvapark
Výborné
Akvapark
Výborné
Akvapark
Výborné
Akvapark
Výborné
Akvapark
Výborné
Akvapark
Výborné
Akvapark
Dobré
Akvapark
Výborné
Akvapark
Veľmi dobré
Akvapark
Výborné
Akvapark
Dobré
Akvapark
Výborné
Akvapark
Výborné
Akvapark
Výborné
Akvapark
Výborné
Hotel
Výborné
Akvapark
Výborné
Akvapark
Výborné
Akvapark
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Golf
Uspokojivé
Atrakcia
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Veľmi dobré
Akvapark
Výborné
Atrakcia
Dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Akvapark
Uspokojivé
Akvapark
Výborné
Akvapark
Veľmi dobré
Lyžovanie
Neuspokojivé
Lyžovanie
Neuspokojivé
Lyžovanie
Neuspokojivé
Atrakcia
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Atrakcia
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Problémové
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Hotel
Neuspokojivé
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Hotel
Výborné
Golf
Veľmi dobré
Lyžovanie
Výborné
Akvapark
Uspokojivé
Atrakcia
Uspokojivé
Hotel
Výborné
Lyžovanie
Výborné
Atrakcia
Výborné
Atrakcia
Neuspokojivé
Atrakcia
Výborné