Stĺpce

Základné informácie

Riadky

Celkové hodnotenie

>= 90 %
Výborné
80 % - 90 %
Veľmi dobré
70 % - 80 %
Dobré
60 % - 70 %
Uspokojivé
50 % - 60 %
Neuspokojivé
< 50 %
Problémové

Hodnotenie komisie (max. 10 b.)

bez výhrad
s malými výhradami
so strednými výhradami
s veľkými výhradami
neodporúča
vôbec nepodporúča
Počet zariadení: 109
Právne vyhlásenie: Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vytvára a aktualizuje obsah tejto webovej stránky s maximálnou možnou dôslednosťou. Nemôže však zaručiť jeho presnosť, spoľahlivosť, úplnosť ani aktuálnosť, najmä s ohľadom na to, že je založený na informáciách z tretích strán. V zákonnom rozsahu nezodpovedá za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania webovej stránky. Zber údajov prebiehal v januári až apríli 2024.
Typ↑↓ Názov zariadeniaInformácieHodnotenie
adresa↑↓ Úroveň
Lyžovanie
Bachledova dolina 702, 059 55 Ždiar
Dobré
Lyžovanie
062 01 Vysoké Tatry - Dolný Smokovec
Veľmi dobré
Lyžovanie
Kasárne, 023 56 Makov
Výborné
Lyžovanie
Bachledova dolina 520, 059 55 Ždiar
Veľmi dobré
Lyžovanie
971 01 Cigeľ
Výborné
Lyžovanie
Fričkovce 199, 086 42 Hertník
Výborné
Lyžovanie
972 28 Valaská Belá
Veľmi dobré
Lyžovanie
027 32 Zuberec
Dobré
Lyžovanie
Belá - Dulice 385, 038 11 Belá - Dulice
Výborné
Lyžovanie
Demänovská Dolina 72, 031 01 Demänovská Dolina
Uspokojivé
Lyžovanie
Prašivá č. 4, 985 45 Látky
Výborné
Lyžovanie
Štúrova 101/2, 059 21 Svit
Výborné
Lyžovanie
086 36 Nižná Polianka
Výborné
Lyžovanie
Milotínska 446, 027 32 Zuberec
Výborné
Lyžovanie
Na Babe 2226/1, 902 01 Pezinok
Veľmi dobré
Lyžovanie
Podbanské 18, 032 42 Pribylina
Výborné
Lyžovanie
976 13 Podkonice
Výborné
Lyžovanie
976 66 Polomka
Výborné
Lyžovanie
Poráčska dolina, 053 23 Poráč
Veľmi dobré
Lyžovanie
Levočská Dolina 3227/50, 054 01 Levoča
Výborné
Lyžovanie
027 32 Zuberec
Výborné
Lyžovanie
Horný Hodrušský tajch 796, 966 63 Hodruša - Hámre
Veľmi dobré
Lyžovanie
Selčianska dolina 598, 976 11 Selce
Výborné
Lyžovanie
Partizánska dolina, 976 01 Kremnica
Výborné
Lyžovanie
Duchnovičova 475, 068 01 Medzilaborce
Výborné