Stĺpce
Riadky

Celkové hodnotenie

> 90 %
výborný hotel
80 % - 90 %
veľmi dobrý hotel
70 % - 80 %
dobrý hotel
60 % - 70 %
uspokojivý hotel
50 % - 60 %
neuspokojivý hotel
< 50 %
problémový hotel

Hodnotenie komisie (max. 10 b.)

bez výhrad
s malými výhradami
so strednými výhradami
s veľkými výhradami
neodporúča
vôbec neodporúča
Počet hotelov: 622
Právne vyhlásenie: Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vytvára a aktualizuje obsah tejto webovej stránky s maximálnou možnou dôslednosťou. Nemôže však zaručiť jeho presnosť, spoľahlivosť, úplnosť ani aktuálnosť, najmä s ohľadom na to, že je založený na informáciách z tretích strán. V zákonnom rozsahu nezodpovedá za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania webovej stránky. Zber údajov prebiehal vo februári - máji 2021.
Tabuľku je možné zoradiť podľa bodovaných kritérií, celkového skóre a názvu hotela.
↑↓ Názov hotelaInformácieHodnotenie
adresa↑↓ Úroveň
Panenská 32, 811 03 Bratislava
Veľmi dobré
Novozámocká 220/622; 949 05 Nitra
Výborné
Vysoká 2/A, 811 06 Bratislava
Veľmi dobré
Akademická č. 4, 949 01 Nitra
Výborné
Ul. 1. mája 899/23, 020 01 Púchov
Výborné
Dvojrad 333, 930 25 Vrakúň
Veľmi dobré
Bajzova 4; 040 01 Košice
Výborné
Panenská 5, 811 03 Bratislava
Veľmi dobré
Donovaly 91, 97639
Veľmi dobré
Starý Smokovec 22/22, 062 01 Vysoké Tatry
Neuspokojivé
Zelená 5, 811 01 Bratislava
Výborné
Dulovo námestie 1, 821 08 Ružinov
Výborné
Nábrežie slobody 4, 020 01 Púchov
Výborné
Františkánska 424/3, 811 01 Staré Mesto
Výborné
Laurinská 17, 811 01 Bratislava
Dobré
Sobieskeho 1747/43; 943 01 Štúrovo
Veľmi dobré
Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry
Neuspokojivé
Ivanská cesta 69, 824 01 Ružinov
Veľmi dobré
Nádražná 2204/8, 958 01 Partizánske
Výborné
Kúpeľný ostrov, 921 01 Piešťany
Výborné
Námestie Generála Milana Rastislava Štefániaka 11; Komárno 945 01,
Veľmi dobré
Sitnianska 1, 851 07 Bratislava
Veľmi dobré
Alstrova 6073/153, 831 06 Bratislava
Výborné
Paulínyho 156/14, 811 02 Bratislava
Veľmi dobré
Turbínová 3528/1, 831 04 Nové Mesto
Veľmi dobré