Stĺpce

Základné informácie

Riadky

Celkové hodnotenie

>= 90 %
Výborné
80 % - 90 %
Veľmi dobré
70 % - 80 %
Dobré
60 % - 70 %
Uspokojivé
50 % - 60 %
Neuspokojivé
< 50 %
Problémové

Hodnotenie komisie (max. 10 b.)

bez výhrad
s malými výhradami
so strednými výhradami
s veľkými výhradami
neodporúča
vôbec nepodporúča
Počet zariadení: 109
Právne vyhlásenie: Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vytvára a aktualizuje obsah tejto webovej stránky s maximálnou možnou dôslednosťou. Nemôže však zaručiť jeho presnosť, spoľahlivosť, úplnosť ani aktuálnosť, najmä s ohľadom na to, že je založený na informáciách z tretích strán. V zákonnom rozsahu nezodpovedá za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania webovej stránky. Zber údajov prebiehal v januári až apríli 2024.
Typ↑↓ Názov zariadeniaInformácieHodnotenie
E-mail↑↓ Úroveň
Lyžovanie
martina.mudra@bachledka.sk
Dobré
Lyžovanie
greguskaski@post.sk
Veľmi dobré
Lyžovanie
info@kasarnejavorniky.sk
Výborné
Lyžovanie
penziondeny@gmail.com
Veľmi dobré
Lyžovanie
ocucigel@stonline.sk
Výborné
Lyžovanie
mijasjaroslavsoltys@centrum.sk
Výborné
Lyžovanie
homolka@homolka.sk
Veľmi dobré
Lyžovanie
info@janovky.sk
Dobré
Lyžovanie
jasenskadolina@gmail.com
Výborné
Lyžovanie
info@jasna.sk
Uspokojivé
Lyžovanie
recepcia@zerrenpachlatky.sk
Výborné
Lyžovanie
svitlopusnadolina@svitlopusnadolina.sk
Výborné
Lyžovanie
marysa@makovica.sk
Výborné
Lyžovanie
tatrawest@tatrawest.sk
Výborné
Lyžovanie
info@lkbaba.sk
Veľmi dobré
Lyžovanie
ski@hotelpermon.sk
Výborné
Lyžovanie
barla.martin@gmail.com
Výborné
Lyžovanie
bucnik@polomka.sk
Výborné
Lyžovanie
poracpark@poracpark.sk
Veľmi dobré
Lyžovanie
info@levocskadolina.sk
Výborné
Lyžovanie
tatrawest@tatrawest.sk
Výborné
Lyžovanie
marketing@salamandrahotel.sk
Veľmi dobré
Lyžovanie
info@selce-cachovo.sk
Výborné
Lyžovanie
info@skalkaarena.sk
Výborné
Lyžovanie
info.danova@stonline.sk
Výborné