Stĺpce
Riadky

Celkové hodnotenie

> 90 %
výborný hotel
80 % - 90 %
veľmi dobrý hotel
70 % - 80 %
dobrý hotel
60 % - 70 %
uspokojivý hotel
50 % - 60 %
neuspokojivý hotel
< 50 %
problémový hotel

Hodnotenie komisie (max. 10 b.)

bez výhrad
s malými výhradami
so strednými výhradami
s veľkými výhradami
neodporúča
vôbec neodporúča
Počet hotelov: 622
Právne vyhlásenie: Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vytvára a aktualizuje obsah tejto webovej stránky s maximálnou možnou dôslednosťou. Nemôže však zaručiť jeho presnosť, spoľahlivosť, úplnosť ani aktuálnosť, najmä s ohľadom na to, že je založený na informáciách z tretích strán. V zákonnom rozsahu nezodpovedá za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania webovej stránky. Zber údajov prebiehal vo februári - máji 2021.
Tabuľku je možné zoradiť podľa bodovaných kritérií, celkového skóre a názvu hotela.
↑↓ Názov hotelaInformácieHodnotenie
E-mail↑↓ Úroveň
Veľmi dobré
administrativa@abchotel.sk
Výborné
Veľmi dobré
Výborné
recepcia@alexandrasporthotel.sk
Výborné
info@hotelamade.sk
Veľmi dobré
reservation@goldenapartments.sk
Výborné
Veľmi dobré
almet@almet.sk
Veľmi dobré
riaditel@hrebienok-resort.sk; prevadzka@hrebienok-resort.sk
Neuspokojivé
info@aplendcity.com
Výborné
hotel@apollohotel.sk; marketing@apollohotel.sk
Výborné
recepcia@sportaqua.sk
Výborné
info@arcadiahotel.sk; gm@arcadiahotel.sk; obchod@arcadiahotel.sk
Výborné
reception@arthotelwilliam.sk; sales@arthotelwilliam.sk; director@arthotelwilliam.sk
Dobré
info@artemisresort.sk
Veľmi dobré
atriumhotel@atriumhotel.sk
Neuspokojivé
reservation@aviatorhotel.sk
Veľmi dobré
recepcia@azul.sk
Výborné
Výborné
info@banderium.sk
Veľmi dobré
recepcia@barok.sk; hotel@barok.sk
Veľmi dobré
bivio@bivio.sk; recepcia@bivio.sk
Výborné
Veľmi dobré
hotel@bnc-sk.sk
Veľmi dobré