Stĺpce

Základné informácie

Riadky

Celkové hodnotenie

>= 90 %
Výborné
80 % - 90 %
Veľmi dobré
70 % - 80 %
Dobré
60 % - 70 %
Uspokojivé
50 % - 60 %
Neuspokojivé
< 50 %
Problémové

Hodnotenie komisie (max. 10 b.)

bez výhrad
s malými výhradami
so strednými výhradami
s veľkými výhradami
neodporúča
vôbec nepodporúča
Počet zariadení: 916
Právne vyhlásenie: Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vytvára a aktualizuje obsah tejto webovej stránky s maximálnou možnou dôslednosťou. Nemôže však zaručiť jeho presnosť, spoľahlivosť, úplnosť ani aktuálnosť, najmä s ohľadom na to, že je založený na informáciách z tretích strán. V zákonnom rozsahu nezodpovedá za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania webovej stránky. Zber údajov prebiehal vo februári - máji 2021, novembri 2021 - februári 2022 a októbri - decembri 2022.
Typ↑↓ Názov zariadeniaInformácieHodnotenie
E-mail↑↓ Úroveň
Hotel
Dobré
Hotel
administrativa@abchotel.sk
Výborné
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
tribrezy@gmail.com
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
Golf
info@airportgolf.sk
Veľmi dobré
Hotel
recepcia@alexandrasporthotel.sk
Výborné
Hotel
info@hotelamade.sk
Dobré
Hotel
reservation@goldenapartments.sk
Výborné
Hotel
Dobré
Hotel
almet@almet.sk
Dobré
Hotel
riaditel@hrebienok-resort.sk; prevadzka@hrebienok-resort.sk
Problémové
Hotel
reservation@viajasna.sk
Dobré
Hotel
info@aplendcity.com
Veľmi dobré
Hotel
hotel@apollohotel.sk; marketing@apollohotel.sk
Výborné
Hotel
recepcia@sportaqua.sk
Výborné
Akvapark
info@aquacity.sk
Veľmi dobré
Akvapark
marketing@dixon.sk
Veľmi dobré
Akvapark
ekonom@aquaparklipany.eu
Výborné
Akvapark
recepcia@meanderoravice.sk
Výborné
Akvapark
info@aquaparkpresov.sk
Výborné
Akvapark
info@aquaparksenec.sk
Problémové
Akvapark
info@aquaparktrnava.sk
Veľmi dobré
Akvapark
info@aquakubin.eu
Výborné
Akvapark
manazer@aquaruthenia.sk
Výborné