Stĺpce

Základné informácie

Riadky

Celkové hodnotenie

>= 90 %
Výborné
80 % - 90 %
Veľmi dobré
70 % - 80 %
Dobré
60 % - 70 %
Uspokojivé
50 % - 60 %
Neuspokojivé
< 50 %
Problémové

Hodnotenie komisie (max. 10 b.)

bez výhrad
s malými výhradami
so strednými výhradami
s veľkými výhradami
neodporúča
vôbec nepodporúča
Počet zariadení: 109
Právne vyhlásenie: Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vytvára a aktualizuje obsah tejto webovej stránky s maximálnou možnou dôslednosťou. Nemôže však zaručiť jeho presnosť, spoľahlivosť, úplnosť ani aktuálnosť, najmä s ohľadom na to, že je založený na informáciách z tretích strán. V zákonnom rozsahu nezodpovedá za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania webovej stránky. Zber údajov prebiehal v januári až apríli 2024.
Typ↑↓ Názov zariadeniaInformácieHodnotenie
Kraj↑↓ Úroveň
Lyžovanie
Prešovský kraj
Dobré
Lyžovanie
Prešovský kraj
Veľmi dobré
Lyžovanie
Žilinský kraj
Výborné
Lyžovanie
Prešovský kraj
Veľmi dobré
Lyžovanie
Trenčiansky kraj
Výborné
Lyžovanie
Prešovský kraj
Výborné
Lyžovanie
Trenčiansky kraj
Veľmi dobré
Lyžovanie
Žilinský kraj
Dobré
Lyžovanie
Žilinský kraj
Výborné
Lyžovanie
Žilinský kraj
Uspokojivé
Lyžovanie
Banskobystrický kraj
Výborné
Lyžovanie
Prešovský kraj
Výborné
Lyžovanie
Prešovský kraj
Výborné
Lyžovanie
Žilinský kraj
Výborné
Lyžovanie
Bratislavský kraj
Veľmi dobré
Lyžovanie
Žilinský kraj
Výborné
Lyžovanie
Banskobystrický kraj
Výborné
Lyžovanie
Banskobystrický kraj
Výborné
Lyžovanie
Košický kraj
Veľmi dobré
Lyžovanie
Prešovský kraj
Výborné
Lyžovanie
Žilinský kraj
Výborné
Lyžovanie
Banskobystrický kraj
Veľmi dobré
Lyžovanie
Banskobystrický kraj
Výborné
Lyžovanie
Banskobystrický kraj
Výborné
Lyžovanie
Prešovský kraj
Výborné