Stĺpce
Riadky

Celkové hodnotenie

> 90 %
výborný hotel
80 % - 90 %
veľmi dobrý hotel
70 % - 80 %
dobrý hotel
60 % - 70 %
uspokojivý hotel
50 % - 60 %
neuspokojivý hotel
< 50 %
problémový hotel

Hodnotenie komisie (max. 10 b.)

bez výhrad
s malými výhradami
so strednými výhradami
s veľkými výhradami
neodporúča
vôbec neodporúča
Počet hotelov: 622
Právne vyhlásenie: Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vytvára a aktualizuje obsah tejto webovej stránky s maximálnou možnou dôslednosťou. Nemôže však zaručiť jeho presnosť, spoľahlivosť, úplnosť ani aktuálnosť, najmä s ohľadom na to, že je založený na informáciách z tretích strán. V zákonnom rozsahu nezodpovedá za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania webovej stránky. Zber údajov prebiehal vo februári - máji 2021.
Tabuľku je možné zoradiť podľa bodovaných kritérií, celkového skóre a názvu hotela.
↑↓ Názov hotelaInformácieHodnotenie
Kraj↑↓ Úroveň
Bratislavský kraj
Veľmi dobré
Nitriansky kraj
Výborné
Bratislavský kraj
Veľmi dobré
Nitriansky kraj
Výborné
Trenčiansky kraj
Výborné
Trnavský kraj
Veľmi dobré
Košický kraj
Výborné
Bratislavský kraj
Veľmi dobré
Banskobystrický kraj
Veľmi dobré
Prešovský kraj
Neuspokojivé
Bratislavský kraj
Výborné
Bratislavský kraj
Výborné
Trenčiansky kraj
Výborné
Bratislavský kraj
Výborné
Bratislavský kraj
Dobré
Nitriansky kraj
Veľmi dobré
Prešovský kraj
Neuspokojivé
Bratislavský kraj
Veľmi dobré
Trenčiansky kraj
Výborné
Trnavský kraj
Výborné
Nitriansky kraj
Veľmi dobré
Bratislavský kraj
Veľmi dobré
Bratislavský kraj
Výborné
Bratislavský kraj
Veľmi dobré
Bratislavský kraj
Veľmi dobré