Stĺpce

Základné informácie

Riadky

Celkové hodnotenie

> 90 %
Výborné
80 % - 90 %
Veľmi dobré
70 % - 80 %
Dobré
60 % - 70 %
Uspokojivé
50 % - 60 %
Neuspokojivé
< 50 %
Problémové

Hodnotenie komisie (max. 10 b.)

bez výhrad
s malými výhradami
so strednými výhradami
s veľkými výhradami
neodporúča
vôbec nepodporúča
Počet zariadení: 917
Právne vyhlásenie: Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vytvára a aktualizuje obsah tejto webovej stránky s maximálnou možnou dôslednosťou. Nemôže však zaručiť jeho presnosť, spoľahlivosť, úplnosť ani aktuálnosť, najmä s ohľadom na to, že je založený na informáciách z tretích strán. V zákonnom rozsahu nezodpovedá za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania webovej stránky. Zber údajov prebiehal vo februári - máji 2021 a novembri 2021 - februári 2022.
Typ↑↓ Názov zariadeniaInformácieHodnotenie
Kraj↑↓ Úroveň
Hotel
Bratislavský kraj
Veľmi dobré
Hotel
Nitriansky kraj
Výborné
Hotel
Bratislavský kraj
Veľmi dobré
Hotel
Žilinský kraj
Veľmi dobré
Hotel
Nitriansky kraj
Výborné
Golf
Nitriansky kraj
Veľmi dobré
Hotel
Trenčiansky kraj
Výborné
Hotel
Trnavský kraj
Veľmi dobré
Hotel
Košický kraj
Výborné
Hotel
Bratislavský kraj
Veľmi dobré
Hotel
Banskobystrický kraj
Veľmi dobré
Hotel
Prešovský kraj
Neuspokojivé
Hotel
Žilinský kraj
Veľmi dobré
Hotel
Bratislavský kraj
Výborné
Hotel
Bratislavský kraj
Výborné
Hotel
Trenčiansky kraj
Výborné
Akvapark
Prešovský kraj
Výborné
Akvapark
Banskobystrický kraj
Veľmi dobré
Akvapark
Prešovský kraj
Výborné
Akvapark
Žilinský kraj
Výborné
Akvapark
Prešovský kraj
Výborné
Akvapark
Bratislavský kraj
Problémové
Akvapark
Trnavský kraj
Veľmi dobré
Akvapark
Žilinský kraj
Výborné
Akvapark
Prešovský kraj
Výborné