Stĺpce
Riadky

Celkové hodnotenie

> 90 %
výborný hotel
80 % - 90 %
veľmi dobrý hotel
70 % - 80 %
dobrý hotel
60 % - 70 %
uspokojivý hotel
50 % - 60 %
neuspokojivý hotel
< 50 %
problémový hotel

Hodnotenie komisie (max. 10 b.)

bez výhrad
s malými výhradami
so strednými výhradami
s veľkými výhradami
neodporúča
vôbec neodporúča
Počet hotelov: 624
Právne vyhlásenie: Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vytvára a aktualizuje obsah tejto webovej stránky s maximálnou možnou dôslednosťou. Nemôže však zaručiť jeho presnosť, spoľahlivosť, úplnosť ani aktuálnosť, najmä s ohľadom na to, že je založený na informáciách z tretích strán. V zákonnom rozsahu nezodpovedá za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania webovej stránky. Zber údajov prebiehal vo februári - máji 2021.
Tabuľku je možné zoradiť podľa bodovaných kritérií, celkového skóre a názvu hotela.
↑↓ Názov hotelaHodnotenieHodnotiace kritériá
↑↓ ÚroveňPrevádzkovateľ
Odpoveď↑↓ BodyVysvetlenie
Veľmi dobré
nie
0
SENGER & Partners s.r.o.
Výborné
áno
3
ABC Hotel, s.r.o.
Veľmi dobré
nie
0
Legendhotels Slovakia, s.r.o.; IČO: 52080790
Výborné
áno
3
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Výborné
áno
3
ALEXANDRA HOTEL, s.r.o.
Veľmi dobré
áno
3
Warcun, a.s.
Výborné
áno
3
MS Art Designe s.r.o.
Veľmi dobré
nie
0
SENGER & Partners s.r.o.
Veľmi dobré
nie
0
KORLEA TRADE, s.r.o.
Neuspokojivé
áno
3
HREBIENOK RESORT, s.r.o.
Výborné
áno
3
APLEND CITY s.r.o.
Výborné
áno
3
MAC - GASTRO s.r.o.
Výborné
áno
3
Marián Chovanec
Výborné
áno
3
Hotel Arcadia, s.r.o.
Dobré
áno
3
RC Slovakia, s.r.o.
Veľmi dobré
nie
0
ARTEMIS TOURS s.r.o.
Neuspokojivé
áno
3
DOMÉNA, s.r.o.
Veľmi dobré
nie
0
TRINITY SERVICES, s.r.o.
Výborné
áno
3
AZUL s.r.o.
Výborné
áno
3
Slovenske liecebne kupele Piešťany, a.s.
Veľmi dobré
nie
0
DREAM, s.r.o.
Veľmi dobré
nie
0
OK ZONE s.r.o.
Výborné
áno
3
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, občianske združenie
Veľmi dobré
nie
0
SENGER & Partners s.r.o.
Veľmi dobré
nie
0
THERMPRES, s.r.o.