Stĺpce

Základné informácie

Riadky

Celkové hodnotenie

> 90 %
Výborné
80 % - 90 %
Veľmi dobré
70 % - 80 %
Dobré
60 % - 70 %
Uspokojivé
50 % - 60 %
Neuspokojivé
< 50 %
Problémové

Hodnotenie komisie (max. 10 b.)

bez výhrad
s malými výhradami
so strednými výhradami
s veľkými výhradami
neodporúča
vôbec nepodporúča
Počet zariadení: 917
Právne vyhlásenie: Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vytvára a aktualizuje obsah tejto webovej stránky s maximálnou možnou dôslednosťou. Nemôže však zaručiť jeho presnosť, spoľahlivosť, úplnosť ani aktuálnosť, najmä s ohľadom na to, že je založený na informáciách z tretích strán. V zákonnom rozsahu nezodpovedá za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania webovej stránky. Zber údajov prebiehal vo februári - máji 2021 a novembri 2021 - februári 2022.
Typ↑↓ Názov zariadeniaHodnotenieHodnotiace kritériá
↑↓ ÚroveňPrevádzkovateľ
Odpoveď↑↓ BodyVysvetlenie
Hotel
Veľmi dobré
nie
0
SENGER & Partners s.r.o.
Hotel
Výborné
áno
3
ABC Hotel, s.r.o.
Hotel
Veľmi dobré
nie
0
Legendhotels Slovakia, s.r.o.; IČO: 52080790
Hotel
Veľmi dobré
nie
0
Matúš Mišánik
zdroj
Hotel
Výborné
áno
3
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Golf
Veľmi dobré
áno
3
AIRPORT GOLF CLUB o.z.
zdroj
Hotel
Výborné
áno
3
ALEXANDRA HOTEL, s.r.o.
Hotel
Veľmi dobré
áno
3
Warcun, a.s.
Hotel
Výborné
áno
3
MS Art Designe s.r.o.
Hotel
Veľmi dobré
nie
0
SENGER & Partners s.r.o.
Hotel
Veľmi dobré
nie
0
KORLEA TRADE, s.r.o.
Hotel
Neuspokojivé
áno
3
HREBIENOK RESORT, s.r.o.
Hotel
Veľmi dobré
áno
3
K33 s.r.o
zdroj
Hotel
Výborné
áno
3
APLEND CITY s.r.o.
Hotel
Výborné
áno
3
MAC - GASTRO s.r.o.
Hotel
Výborné
áno
3
Marián Chovanec
Akvapark
Výborné
áno
3
AQUAPARK Poprad, s.r.o.
zdroj
Akvapark
Veľmi dobré
áno
3
AQUALAND Slovakia, s.r.o.
zdroj
Akvapark
Výborné
áno
3
MACHJAN SLOVAKIA, s.r.o.
zdroj
Akvapark
Výborné
áno
3
Meander invest, s.r.o.
zdroj
Akvapark
Výborné
áno
3
ŠOVAR, s.r.o.
zdroj
Akvapark
Problémové
áno
3
AQUATHERMAL SENEC, a.s.
zdroj
Akvapark
Veľmi dobré
áno
3
Aqua Wellness Trnava, spol s.r.o.
zdroj
Akvapark
Výborné
áno
3
AQUA KUBÍN, s.r.o.
zdroj
Akvapark
Výborné
áno
3
AQUARUTHENIA, s.r.o.
zdroj