Stĺpce

Základné informácie

Riadky

Celkové hodnotenie

>= 90 %
Výborné
80 % - 90 %
Veľmi dobré
70 % - 80 %
Dobré
60 % - 70 %
Uspokojivé
50 % - 60 %
Neuspokojivé
< 50 %
Problémové

Hodnotenie komisie (max. 10 b.)

bez výhrad
s malými výhradami
so strednými výhradami
s veľkými výhradami
neodporúča
vôbec nepodporúča
Počet zariadení: 109
Právne vyhlásenie: Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vytvára a aktualizuje obsah tejto webovej stránky s maximálnou možnou dôslednosťou. Nemôže však zaručiť jeho presnosť, spoľahlivosť, úplnosť ani aktuálnosť, najmä s ohľadom na to, že je založený na informáciách z tretích strán. V zákonnom rozsahu nezodpovedá za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania webovej stránky. Zber údajov prebiehal v januári až apríli 2024.
Typ↑↓ Názov zariadeniaHodnotenieHodnotiace kritériá
↑↓ ÚroveňKonečný vlastník
Odpoveď↑↓ BodyVysvetlenie
Lyžovanie
Dobré
áno
3
Ing. Martin Paško; Ing. Peter Struhár
zdroj
Lyžovanie
Veľmi dobré
áno
3
Michal Greguška
zdroj
Lyžovanie
Výborné
áno
3
Ing. Ján Kubinec ; Juraj Kubinec
zdroj
Lyžovanie
Veľmi dobré
áno
3
Vladimír Siska
zdroj
Lyžovanie
Výborné
áno
3
Obec Cingeľ
zdroj
Lyžovanie
Výborné
áno
3
Jaroslav Šoltýs (100%)
zdroj
Lyžovanie
Veľmi dobré
áno
3
Pavol Mišura
zdroj
Lyžovanie
Dobré
áno
3
Ing. arch. Jaroslav Procházka; Ing. Tibor Šenkár; Eduard Borsík ; Miroslav Urban
zdroj
Lyžovanie
Výborné
áno
3
Ing. Jozef Markovič (16,77%); Ing. Milan Minárik (16,77%); Vladimír Šarafín (16,77%); Andrej Gočár; Ing. Jozef Kohút; Ivana Ivanková; Jaroslav Buľovský; Ľuboš Brzák; Milan Sumka; MUDr. Martin Gočár; Peter Ďurkovič
zdroj
Lyžovanie
Uspokojivé
čiastočne
2
Igor Rattaj (29,44%); František Hodorovský (15,4%)
zdroj
Lyžovanie
Výborné
áno
3
Jozef Bulla (50%); Juraj Vlček (50%)
zdroj
Lyžovanie
Výborné
áno
3
Ing. Ľubomír Kozubík
zdroj
Lyžovanie
Výborné
áno
3
Ing. Jaroslav Špik (100%)
zdroj
Lyžovanie
Výborné
áno
3
Ing. Ján Kovalčík (20%); Ing. Stanislav Urban (20%); Jozef Šuriňák (20%); Stanislav Gejdoš (20%), Stanislav Jantoľák (20%)
zdroj
Lyžovanie
Veľmi dobré
nie
0
zdroj
Lyžovanie
Výborné
áno
3
Martina Tichá (100%)
zdroj
Lyžovanie
Výborné
áno
3
Obec Podkonice
Lyžovanie
Výborné
áno
3
Obec Polomka
Lyžovanie
Veľmi dobré
áno
3
Ing. Anna Birošová
zdroj
Lyžovanie
Výborné
áno
3
Ing. Ivan Ondko
zdroj
Lyžovanie
Výborné
áno
3
Ing. Ján Kovalčík (20%); Ing. Stanislav Urban (20%); Jozef Šuriňák (20%); Stanislav Gejdoš (20%)
zdroj
Lyžovanie
Veľmi dobré
áno
3
Keren Fay Zahymsky (9,99%); Ing. Július Strapek (49,99%); Pavol Záhymský (9,99%); Branislav Strapek (9,99%)
zdroj
Lyžovanie
Výborné
áno
3
Dušan Mesík (35,53%); Rudolf Kimerling (35,53%); Peter Šuna (19,15%); Peter Šnírer (4,89%)
zdroj
Lyžovanie
Výborné
áno
3
JUDr. Ján Hyža
zdroj
Lyžovanie
Výborné
áno
3
Drahomíra Komišiaková (100%)
zdroj