Stĺpce

Základné informácie

Riadky

Celkové hodnotenie

>= 90 %
Výborné
80 % - 90 %
Veľmi dobré
70 % - 80 %
Dobré
60 % - 70 %
Uspokojivé
50 % - 60 %
Neuspokojivé
< 50 %
Problémové

Hodnotenie komisie (max. 10 b.)

bez výhrad
s malými výhradami
so strednými výhradami
s veľkými výhradami
neodporúča
vôbec nepodporúča
Počet zariadení: 916
Právne vyhlásenie: Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vytvára a aktualizuje obsah tejto webovej stránky s maximálnou možnou dôslednosťou. Nemôže však zaručiť jeho presnosť, spoľahlivosť, úplnosť ani aktuálnosť, najmä s ohľadom na to, že je založený na informáciách z tretích strán. V zákonnom rozsahu nezodpovedá za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania webovej stránky. Zber údajov prebiehal vo februári - máji 2021, novembri 2021 - februári 2022 a októbri - decembri 2022.
Typ↑↓ Názov zariadeniaHodnotenieHodnotiace kritériá
↑↓ ÚroveňKonečný vlastník
Odpoveď↑↓ BodyVysvetlenie
Hotel
Dobré
áno
3
Tibor Šeliga (50%); Michal Čuboň (50%)
zdroj
Hotel
Výborné
áno
3
Ing. Radomír Durďák (100%)
zdroj
Hotel
Veľmi dobré
áno
3
Tauri Sumberg; Tarmo Sumberg
zdroj
Hotel
Veľmi dobré
áno
3
Matúš Mišánik
zdroj
Hotel
Výborné
áno
3
Slovenská republika
zdroj
Golf
Veľmi dobré
nie
0
Hotel
Výborné
áno
3
Ing. Marian Hanták, PhD.
zdroj
Hotel
Dobré
áno
3
JUDr. Oszkár Világi (100%)
zdroj
Hotel
Výborné
áno
3
MUDr. Eduard Olekšák (50%); Ing. Eduard Olekšák (50%)
zdroj
Hotel
Dobré
áno
3
Tibor Šeliga (50%); Michal Čuboň (50%)
zdroj
Hotel
Dobré
áno
3
Mgr. Natália Němcová (90%)
zdroj
Hotel
Problémové
áno
3
Ľubomír Jakubčák (50%); Milan Kušmírek (50%)
zdroj
Hotel
Dobré
áno
3
Ing. Peter Miškóci ; Peter Hasoň
zdroj
Hotel
Veľmi dobré
áno
3
Ing. Igor Harabin (40%)
zdroj
Hotel
Výborné
áno
3
Doc.Ing. Miroslav Majtán CSc. (14,07%); Ing. Dagmar Masárová (50%); Jozef Grančíč (35,93%)
zdroj
Hotel
Výborné
áno
3
Marián Chovanec (100%)
zdroj
Akvapark
Veľmi dobré
áno
3
Jan Telensky (85%); Mesto Poprad (15%)
zdroj
Akvapark
Veľmi dobré
áno
3
MUDr. Juraj Sninský
zdroj
Akvapark
Výborné
áno
3
Krzysztof Józef Machnik (60%); Jan Krzysztof Machnik (40%)
zdroj
Akvapark
Výborné
áno
3
Juraj Choma
zdroj
Akvapark
Výborné
áno
3
Miroslav Chmeliar (80%); Ing. Zuzana Chmeliarová (10%); Ing. Silvia Chmeliarová (10%)
zdroj
Akvapark
Problémové
nie
0
Akvapark
Veľmi dobré
áno
3
Ing. Viliam Kupec PhD.
zdroj
Akvapark
Výborné
áno
3
Ing. Stanislav Vilček
zdroj
Akvapark
Výborné
áno
3
Ing. Jozef Kráľ ; Ing. Vlastimil Filko
zdroj