Stĺpce
Riadky

Celkové hodnotenie

> 90 %
výborný hotel
80 % - 90 %
veľmi dobrý hotel
70 % - 80 %
dobrý hotel
60 % - 70 %
uspokojivý hotel
50 % - 60 %
neuspokojivý hotel
< 50 %
problémový hotel

Hodnotenie komisie (max. 10 b.)

bez výhrad
s malými výhradami
so strednými výhradami
s veľkými výhradami
neodporúča
vôbec neodporúča
Počet hotelov: 624
Právne vyhlásenie: Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vytvára a aktualizuje obsah tejto webovej stránky s maximálnou možnou dôslednosťou. Nemôže však zaručiť jeho presnosť, spoľahlivosť, úplnosť ani aktuálnosť, najmä s ohľadom na to, že je založený na informáciách z tretích strán. V zákonnom rozsahu nezodpovedá za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania webovej stránky. Zber údajov prebiehal vo februári - máji 2021.
Tabuľku je možné zoradiť podľa bodovaných kritérií, celkového skóre a názvu hotela.
↑↓ Názov hotelaHodnotenieHodnotiace kritériá
↑↓ ÚroveňKonečný vlastník
Odpoveď↑↓ BodyVysvetlenie
Veľmi dobré
áno
3
Tibor Šeliga (50%); Michal Čuboň (50%)
zdroj
Výborné
áno
3
Ing. Radomír Durďák (100%)
zdroj
Veľmi dobré
áno
3
Tauri Sumberg; Tarmo Sumberg
zdroj
Výborné
áno
3
Slovenská republika
zdroj
Výborné
áno
3
Ing. Marian Hanták, PhD.
zdroj
Veľmi dobré
áno
3
JUDr. Oszkár Világi (100%)
zdroj
Výborné
áno
3
MUDr. Eduard Olekšák (50%); Ing. Eduard Olekšák (50%)
zdroj
Veľmi dobré
áno
3
Tibor Šeliga (50%); Michal Čuboň (50%)
zdroj
Veľmi dobré
áno
3
Mgr. Natália Němcová (90%); Katarína Vráblová (5%); Roman Vrábel (5%)
zdroj
Neuspokojivé
áno
3
Ľubomír Jakubčák (50%); Milan Kušmírek (50%)
zdroj
Výborné
áno
3
Ing. Igor Harabin (40%); Branislav Balasko (20%); Katarína Matejková (20%); Mgr. Rudolf Matejka (20%)
zdroj
Výborné
áno
3
Doc.Ing. Miroslav Majtán CSc. (14,07%); Ing. Dagmar Masárová (50%); Jozef Grančíč (35,93%)
zdroj
Výborné
áno
3
Marián Chovanec (100%)
zdroj
Výborné
áno
3
Ing. Roman Fečík (90%); Mgr. Karin Fečíková (10%)
zdroj
Dobré
áno
3
Patrik Rejko (100%)
zdroj
Veľmi dobré
áno
3
Biter Ahmet (100%)
zdroj
Neuspokojivé
nie
0
zdroj
Veľmi dobré
áno
3
Tibor Vinc (100%)
zdroj
Výborné
áno
3
Lucia Pavlovčík (100%)
zdroj
Výborné
áno
3
(90%) - Iris Gibbor, Robert Glatter, Alexei James Schreier, Catherine Anne Gorey, Michael Montague Wreschner, Mark Gibbor, Richard Denton; Mesto Piešťany (10%)
zdroj
Veľmi dobré
áno
3
František Vas (100%)
zdroj
Veľmi dobré
áno
3
Ing. Zuzana Rážová (100%)
zdroj
Výborné
áno
3
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, občianske združenie
Veľmi dobré
áno
3
Tibor Šeliga (50%); Michal Čuboň (50%)
zdroj
Veľmi dobré
áno
3
Ing. Ivica Urbanová (50%); Ing. Ľubomír Želiezka (50%)
zdroj