Stĺpce

Základné informácie

Riadky

Celkové hodnotenie

>= 90 %
Výborné
80 % - 90 %
Veľmi dobré
70 % - 80 %
Dobré
60 % - 70 %
Uspokojivé
50 % - 60 %
Neuspokojivé
< 50 %
Problémové

Hodnotenie komisie (max. 10 b.)

bez výhrad
s malými výhradami
so strednými výhradami
s veľkými výhradami
neodporúča
vôbec nepodporúča
Počet zariadení: 109
Právne vyhlásenie: Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vytvára a aktualizuje obsah tejto webovej stránky s maximálnou možnou dôslednosťou. Nemôže však zaručiť jeho presnosť, spoľahlivosť, úplnosť ani aktuálnosť, najmä s ohľadom na to, že je založený na informáciách z tretích strán. V zákonnom rozsahu nezodpovedá za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania webovej stránky. Zber údajov prebiehal v januári až apríli 2024.
Typ↑↓ Názov zariadeniaHodnotenieHodnotiace kritériá
↑↓ ÚroveňDlhy a nedoplatky
↑↓ BodyVysvetlenie
Lyžovanie
Dobré
2
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 0 => body: 1 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 0 € => body: 1 z 1
zdroj
Lyžovanie
Veľmi dobré
1,41
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 31 => body: 0,82 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 350 € => body: 0,59 z 1
zdroj
Lyžovanie
Výborné
1,27
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 2 => body: 0,92 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 1060 € => body: 0,35 z 1
zdroj
Lyžovanie
Veľmi dobré
1,47
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 32 => body: 0,8 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 149 € => body: 0,67 z 1
zdroj
Lyžovanie
Výborné
1,5
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 12 => body: 0,94 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 768 € => body: 0,56 z 1
zdroj
Lyžovanie
Výborné
2
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 0 => body: 1 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 0 € => body: 1 z 1
zdroj
Lyžovanie
Veľmi dobré
2
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 0 => body: 1 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 0 € => body: 1 z 1
zdroj
Lyžovanie
Dobré
1,75
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 1 => body: 0,99 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 35 € => body: 0,76 z 1
zdroj
Lyžovanie
Výborné
1,17
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 93 => body: 0,66 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 1531 € => body: 0,51 z 1
zdroj
Lyžovanie
Uspokojivé
1,1
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 15 => body: 0,92 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 124625 € => body: 0,17 z 1
zdroj
Lyžovanie
Výborné
0,74
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 200 => body: 0,37 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 7297 € => body: 0,37 z 1
zdroj
Lyžovanie
Výborné
1,66
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 8 => body: 0,95 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 66 € => body: 0,71 z 1
zdroj
Lyžovanie
Výborné
2
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 0 => body: 1 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 0 € => body: 1 z 1
zdroj
Lyžovanie
Výborné
2
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 0 => body: 1 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 0 € => body: 1 z 1
zdroj
Lyžovanie
Veľmi dobré
1,69
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 5 => body: 0,98 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 99 € => body: 0,71 z 1
zdroj
Lyžovanie
Výborné
1,38
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 15 => body: 0,92 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 2458 € => body: 0,46 z 1
zdroj
Lyžovanie
Výborné
1,55
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 6 => body: 0,96 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 452 € => body: 0,59 z 1
zdroj
Lyžovanie
Výborné
1,5
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 1 => body: 0,98 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 379 € => body: 0,52 z 1
zdroj
Lyžovanie
Veľmi dobré
2
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 0 => body: 1 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 0 € => body: 1 z 1
zdroj
Lyžovanie
Výborné
1,3
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 3 => body: 0,98 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 16959 € => body: 0,32 z 1
zdroj
Lyžovanie
Výborné
2
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 0 => body: 1 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 0 € => body: 1 z 1
zdroj
Lyžovanie
Veľmi dobré
1,36
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 23 => body: 0,9 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 3514 € => body: 0,46 z 1
zdroj
Lyžovanie
Výborné
0,34
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 391 => body: 0,02 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 9809 € => body: 0,32 z 1
zdroj
Lyžovanie
Výborné
0,15
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 409 => body: 0 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 117547 € => body: 0,15 z 1
zdroj
Lyžovanie
Výborné
1,21
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 68 => body: 0,61 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 323 € => body: 0,61 z 1
zdroj