Stĺpce

Základné informácie

Riadky

Celkové hodnotenie

>= 90 %
Výborné
80 % - 90 %
Veľmi dobré
70 % - 80 %
Dobré
60 % - 70 %
Uspokojivé
50 % - 60 %
Neuspokojivé
< 50 %
Problémové

Hodnotenie komisie (max. 10 b.)

bez výhrad
s malými výhradami
so strednými výhradami
s veľkými výhradami
neodporúča
vôbec nepodporúča
Počet zariadení: 916
Právne vyhlásenie: Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vytvára a aktualizuje obsah tejto webovej stránky s maximálnou možnou dôslednosťou. Nemôže však zaručiť jeho presnosť, spoľahlivosť, úplnosť ani aktuálnosť, najmä s ohľadom na to, že je založený na informáciách z tretích strán. V zákonnom rozsahu nezodpovedá za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania webovej stránky. Zber údajov prebiehal vo februári - máji 2021, novembri 2021 - februári 2022 a októbri - decembri 2022.
Typ↑↓ Názov zariadeniaHodnotenieHodnotiace kritériá
↑↓ ÚroveňHodnotenie komisie
Odpoveď↑↓ BodyVysvetlenie
Hotel
Dobré
bez výhrad
10
Hotel
Výborné
bez výhrad
10
Hotel
Veľmi dobré
bez výhrad
10
Hotel
Veľmi dobré
bez výhrad
10
Hotel
Výborné
bez výhrad
10
Golf
Veľmi dobré
bez výhrad
10
Hotel
Výborné
bez výhrad
10
Hotel
Dobré
so strednými výhradami
6
Hotel
Výborné
bez výhrad
10
Hotel
Dobré
bez výhrad
10
Hotel
Dobré
bez výhrad
10
Hotel
Problémové
vôbec nepodporúča
0
Hotel
Dobré
so strednými výhradami
6
Hotel
Veľmi dobré
s malými výhradami
8
Hotel
Výborné
bez výhrad
10
Hotel
Výborné
bez výhrad
10
Akvapark
Veľmi dobré
s malými výhradami
8
Akvapark
Veľmi dobré
s malými výhradami
8
Akvapark
Výborné
bez výhrad
10
Akvapark
Výborné
bez výhrad
10
Akvapark
Výborné
s malými výhradami
8
Akvapark
Problémové
neodporúča
2
Akvapark
Veľmi dobré
s malými výhradami
8
Akvapark
Výborné
bez výhrad
10
Akvapark
Výborné
bez výhrad
10