Stĺpce
Riadky

Celkové hodnotenie

> 90 %
výborný hotel
80 % - 90 %
veľmi dobrý hotel
70 % - 80 %
dobrý hotel
60 % - 70 %
uspokojivý hotel
50 % - 60 %
neuspokojivý hotel
< 50 %
problémový hotel

Hodnotenie komisie (max. 10 b.)

bez výhrad
s malými výhradami
so strednými výhradami
s veľkými výhradami
neodporúča
vôbec neodporúča
Počet hotelov: 624
Právne vyhlásenie: Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vytvára a aktualizuje obsah tejto webovej stránky s maximálnou možnou dôslednosťou. Nemôže však zaručiť jeho presnosť, spoľahlivosť, úplnosť ani aktuálnosť, najmä s ohľadom na to, že je založený na informáciách z tretích strán. V zákonnom rozsahu nezodpovedá za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania webovej stránky. Zber údajov prebiehal vo februári - máji 2021.
Tabuľku je možné zoradiť podľa bodovaných kritérií, celkového skóre a názvu hotela.
↑↓ Názov hotelaHodnotenieHodnotiace kritériá
↑↓ ÚroveňHodnotenie komisie
Odpoveď↑↓ BodyVysvetlenie
Veľmi dobré
bez výhrad
10
Výborné
bez výhrad
10
Veľmi dobré
bez výhrad
10
Výborné
bez výhrad
10
Výborné
bez výhrad
10
Veľmi dobré
so strednými výhradami
6
Výborné
bez výhrad
10
Veľmi dobré
bez výhrad
10
Veľmi dobré
bez výhrad
10
Neuspokojivé
vôbec neodporúča
0
Výborné
s malými výhradami
8
Výborné
bez výhrad
10
Výborné
bez výhrad
10
Výborné
s malými výhradami
8
Dobré
s veľkými výhradami
4
Veľmi dobré
bez výhrad
10
Neuspokojivé
so strednými výhradami
6
Veľmi dobré
bez výhrad
10
Výborné
bez výhrad
10
Výborné
bez výhrad
10
Veľmi dobré
bez výhrad
10
Veľmi dobré
bez výhrad
10
Výborné
bez výhrad
10
Veľmi dobré
bez výhrad
10
Veľmi dobré
bez výhrad
10