Stĺpce

Základné informácie

Riadky

Celkové hodnotenie

>= 90 %
Výborné
80 % - 90 %
Veľmi dobré
70 % - 80 %
Dobré
60 % - 70 %
Uspokojivé
50 % - 60 %
Neuspokojivé
< 50 %
Problémové

Hodnotenie komisie (max. 10 b.)

bez výhrad
s malými výhradami
so strednými výhradami
s veľkými výhradami
neodporúča
vôbec nepodporúča
Počet zariadení: 669
Právne vyhlásenie: Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vytvára a aktualizuje obsah tejto webovej stránky s maximálnou možnou dôslednosťou. Nemôže však zaručiť jeho presnosť, spoľahlivosť, úplnosť ani aktuálnosť, najmä s ohľadom na to, že je založený na informáciách z tretích strán. V zákonnom rozsahu nezodpovedá za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania webovej stránky. Zber údajov prebiehal vo februári - máji 2021, novembri 2021 - februári 2022 a októbri - decembri 2022.
Typ↑↓ Názov zariadeniaHodnotenieHodnotiace kritériá
↑↓ ÚroveňMajiteľ budovy / areálu
Vysvetlenie
Hotel
Dobré
AQUA THERM INVEST, a.s.; IČO: 43812791
Ing. Vladimír Klocok
zdroj
Hotel
Výborné
SCHWEIZEROVÁ Zdenka; KOVÁČOVÁ Darina
zdroj
Hotel
Veľmi dobré
SIAG Hotel Bratislava, s.r.o.; IČO: 43869734
zdroj
Hotel
Veľmi dobré
Poľnohospodárske družstvo v Hruštíne
zdroj
Hotel
Výborné
Slovenská republika
zdroj
Hotel
Výborné
HC CAPITAL, a.s.; 35848537
zdroj
Hotel
Dobré
Warcun,a.s.; IČO: 45669678
JUDr. Oszkár Világi (100%)
zdroj
Hotel
Výborné
MEDOP,s.r.o.; IČO: 36853119
zdroj
Hotel
Dobré
AMALCA DEVELOPMENT a.s.; IČO: 46498184
zdroj
Hotel
Dobré
rozdrobené vlastníctvo
zdroj
Hotel
Problémové
Serafin Jozef a Anna Serafinová r. Dubašíková
zdroj
Hotel
Dobré
K33, s.r.o. a ďalší
Ing. Peter Miškóci, Andrey Trushin
zdroj
Hotel
Veľmi dobré
ROJAX GASTRO, spol.s r.o.; IČO: 35720654
Katarína Hajdinová, Barbara Výlupková
zdroj
Hotel
Výborné
MAC GASTRO spol. s r.o.; IČO: 31320589
Doc.Ing. Miroslav Majtán CSc.; Ing. Dagmar Masárová; Jozef Grančíč
zdroj
Hotel
Výborné
Chovanec Marián
zdroj
Hotel
Veľmi dobré
Z8 Capital Partners, s.r.o.; IČO: 35964944
Ing. Roman Fečík; Mgr. Karin Fečíková
zdroj
Hotel
Veľmi dobré
Miloš Turac, spol. s.r.o., AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o.
František Turac; Ing. Milan Fabián; Ing. Hana Fabiánová
zdroj
Hotel
Uspokojivé
Devel Passage s.r.o.; IČO: 43853765
Ing. Ivan Jakabovič; Ing. Jozef Tkáč
zdroj
Hotel
Veľmi dobré
Biter Ahmet
zdroj
Hotel
Dobré
DOMÉNA s r.o.; IČO: 31399282
Ing. Branislav Gábriš
zdroj
Hotel
Veľmi dobré
TRINITY SERVICES, s.r.o.; IČO: 35929464
Tibor Vinc
zdroj
Hotel
Výborné
PROVIDUS Trans Division 21, s.r.o., IČO: 53035305 (ČR)
Jozef Buday a Erik Melichárek
zdroj
Hotel
Výborné
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., Winterova 29, Piešťany, PSČ 921 01, SR
zdroj
Hotel
Veľmi dobré
Kasza Jozef a Monika r. Belányová 1/1 (BSM)
zdroj
Hotel
Veľmi dobré
Rážová Zuzana, Ing.
zdroj