Stĺpce
Riadky

Celkové hodnotenie

> 90 %
výborný hotel
80 % - 90 %
veľmi dobrý hotel
70 % - 80 %
dobrý hotel
60 % - 70 %
uspokojivý hotel
50 % - 60 %
neuspokojivý hotel
< 50 %
problémový hotel

Hodnotenie komisie (max. 10 b.)

bez výhrad
s malými výhradami
so strednými výhradami
s veľkými výhradami
neodporúča
vôbec neodporúča
Počet hotelov: 624
Právne vyhlásenie: Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vytvára a aktualizuje obsah tejto webovej stránky s maximálnou možnou dôslednosťou. Nemôže však zaručiť jeho presnosť, spoľahlivosť, úplnosť ani aktuálnosť, najmä s ohľadom na to, že je založený na informáciách z tretích strán. V zákonnom rozsahu nezodpovedá za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania webovej stránky. Zber údajov prebiehal vo februári - máji 2021.
Tabuľku je možné zoradiť podľa bodovaných kritérií, celkového skóre a názvu hotela.
↑↓ Názov hotelaHodnotenieHodnotiace kritériá
↑↓ ÚroveňMajiteľ budovy
Vysvetlenie
Veľmi dobré
AQUA THERM INVEST, a.s.; IČO: 43812791
Ing. Vladimír Klocok
zdroj
Výborné
SCHWEIZEROVÁ Zdenka; KOVÁČOVÁ Darina
zdroj
Veľmi dobré
SIAG Hotel Bratislava, s.r.o.; IČO: 43869734
zdroj
Výborné
Slovenská republika
zdroj
Výborné
HC CAPITAL, a.s.; 35848537
zdroj
Veľmi dobré
Warcun,a.s.; IČO: 45669678
JUDr. Oszkár Világi (100%)
zdroj
Výborné
MEDOP,s.r.o.; IČO: 36853119
zdroj
Veľmi dobré
AMALCA DEVELOPMENT a.s.; IČO: 46498184
zdroj
Veľmi dobré
rozdrobené vlastníctvo
zdroj
Neuspokojivé
HREBIENOK RESORT, s.r.o.
zdroj
Výborné
ROJAX GASTRO, spol.s r.o.; IČO: 35720654
Katarína Hajdinová, Barbara Výlupková
zdroj
Výborné
MAC GASTRO spol. s r.o.; IČO: 31320589
Doc.Ing. Miroslav Majtán CSc.; Ing. Dagmar Masárová; Jozef Grančíč
zdroj
Výborné
Chovanec Marián
zdroj
Výborné
Z8 Capital Partners, s.r.o.; IČO: 35964944
Ing. Roman Fečík; Mgr. Karin Fečíková
zdroj
Dobré
Devel Passage s.r.o.; IČO: 43853765
Ing. Ivan Jakabovič; Ing. Jozef Tkáč
zdroj
Veľmi dobré
Biter Ahmet
zdroj
Neuspokojivé
DOMÉNA s r.o.; IČO: 31399282
Ing. Branislav Gábriš
zdroj
Veľmi dobré
TRINITY SERVICES, s.r.o.; IČO: 35929464
Tibor Vinc
zdroj
Výborné
KOVOMONT BM s.r.o; IČO:36332411
Jozef Buday a Erik Melichárek
zdroj
Výborné
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., Winterova 29, Piešťany, PSČ 921 01, SR
zdroj
Veľmi dobré
Kasza Jozef a Monika r. Belányová 1/1 (BSM)
zdroj
Veľmi dobré
Rážová Zuzana, Ing.
zdroj
Výborné
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike; IČO: 683191
zdroj
Veľmi dobré
Sprint - Press spol s r.o.; IČO: 31330690
Mezinárodní organizace novinářů
zdroj
Veľmi dobré
PRESPOR spol. s r.o.; IČO: 31340326
Ing. Pavol Kečkéš
zdroj