Stĺpce

Základné informácie

Riadky

Celkové hodnotenie

>= 90 %
Výborné
80 % - 90 %
Veľmi dobré
70 % - 80 %
Dobré
60 % - 70 %
Uspokojivé
50 % - 60 %
Neuspokojivé
< 50 %
Problémové

Hodnotenie komisie (max. 10 b.)

bez výhrad
s malými výhradami
so strednými výhradami
s veľkými výhradami
neodporúča
vôbec nepodporúča
Počet zariadení: 916
Právne vyhlásenie: Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vytvára a aktualizuje obsah tejto webovej stránky s maximálnou možnou dôslednosťou. Nemôže však zaručiť jeho presnosť, spoľahlivosť, úplnosť ani aktuálnosť, najmä s ohľadom na to, že je založený na informáciách z tretích strán. V zákonnom rozsahu nezodpovedá za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania webovej stránky. Zber údajov prebiehal vo februári - máji 2021, novembri 2021 - februári 2022 a októbri - decembri 2022.
Typ↑↓ Názov zariadeniaHodnotenieHodnotiace kritériá
↑↓ ÚroveňMajiteľ budovy / areálu
Vysvetlenie
Hotel
Dobré
AQUA THERM INVEST, a.s.; IČO: 43812791
Ing. Vladimír Klocok
zdroj
Hotel
Výborné
SCHWEIZEROVÁ Zdenka; KOVÁČOVÁ Darina
zdroj
Hotel
Veľmi dobré
SIAG Hotel Bratislava, s.r.o.; IČO: 43869734
zdroj
Hotel
Veľmi dobré
Poľnohospodárske družstvo v Hruštíne
zdroj
Hotel
Výborné
Slovenská republika
zdroj
Golf
Veľmi dobré
Letecký klub Šurany
zdroj
Hotel
Výborné
HC CAPITAL, a.s.; 35848537
zdroj
Hotel
Dobré
Warcun,a.s.; IČO: 45669678
JUDr. Oszkár Világi (100%)
zdroj
Hotel
Výborné
MEDOP,s.r.o.; IČO: 36853119
zdroj
Hotel
Dobré
AMALCA DEVELOPMENT a.s.; IČO: 46498184
zdroj
Hotel
Dobré
rozdrobené vlastníctvo
zdroj
Hotel
Problémové
Serafin Jozef a Anna Serafinová r. Dubašíková
zdroj
Hotel
Dobré
K33, s.r.o. a ďalší
Ing. Peter Miškóci, Andrey Trushin
zdroj
Hotel
Veľmi dobré
ROJAX GASTRO, spol.s r.o.; IČO: 35720654
Katarína Hajdinová, Barbara Výlupková
zdroj
Hotel
Výborné
MAC GASTRO spol. s r.o.; IČO: 31320589
Doc.Ing. Miroslav Majtán CSc.; Ing. Dagmar Masárová; Jozef Grančíč
zdroj
Hotel
Výborné
Chovanec Marián
zdroj
Akvapark
Veľmi dobré
AQUAPARK Poprad, s.r.o.
Jan Telensky
zdroj
Akvapark
Veľmi dobré
Mesto Banská Bystrica
zdroj
Akvapark
Výborné
Mesto Lipany
Mesto Lipany
zdroj
Akvapark
Výborné
Urbárski spolumajitelia pozemkového spoločenstva
zdroj
Akvapark
Výborné
Mesto Prešov
Mesto Prešov
zdroj
Akvapark
Problémové
AQUATHERMAL SENEC a.s.
zdroj
Akvapark
Veľmi dobré
Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o.
zdroj
Akvapark
Výborné
AQUA KUBÍN, s.r.o.
Mesto Dolný Kubín
zdroj
Akvapark
Výborné
AQUARUTHENIA, s.r.o.