Pridať do porovnania
Atrakcia
Malkia Park
Orechová Potôň 810, 930 52 Orechová Potôň
56%
Neuspokojivé
Hodnotenie komisie
2 b. / 10
neodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané obrovské kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
MALKIA, s.r.o.; IČO: 50200984
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Klaudia Kollár
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,28 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 6 => body: 0,94 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 6925 € => body: 0,34 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Martin Kollár a iní
11,28 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie