Pridať do porovnania
Atrakcia
Jump City
Zelený kríčok 2, 917 01 Trnava
86%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
JUMP CITY TT, s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Mgr. Marián Valovič (50%); Patrik Varjú (50%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 5 => body: 8/10
priemerný nenulový dlh: 1 932 € => body: 4/10
výsledný bodový zisk: 1,2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
RT PLUS s.r.o.; JUDr. Rudolf Trella; Vladimír Poór
17,2 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie