Pridať do porovnania
Hotel
Boutique Hotel Chrysso****
Zvonárska 3; 040 01 Košice
60%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
2 b. / 10
neodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané obrovské kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Hotel Zvonárska s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Zuzana Krištanová (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Investičná Správcovská s.r.o.
12 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie