Pridať do porovnania
Hotel
Bussiness Hotel Astrum Laus****
P.O.Hviezdoslava 5859/2A; 93401 Levice
68%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
FORESPO PÁLENICA a. s.; IČO: 47232978
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ivan Jakabovič; Jozef Tkáč
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,53 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 17 => body: 0,77 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 19 € => body: 0,76 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
FORESPO PÁLENICA a. s.; IČO: 47232978
13,53 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie