Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Krpáčovo**
Krpáčovo 471, 976 98 Horná Lehota
85%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
TATRA-KOV s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Rastislav Rudnay (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,9 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 24 => body: 4/10
priemerný nenulový dlh: 443 € => body: 5/10
výsledný bodový zisk: 0.9 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
TATRA-KOV s.r.o.; IČO: 47024801
Rastislav Rudnay
16,9 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie