Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Patriot***
Boženy Němcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
90%
Výborné
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
T and B, s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Vladimír Tabaka (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
T and B, s.r.o.; IČO: 36445045
Vladimír Tabaka
18 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie