Pridať do porovnania
Akvapark
Aqualand Banská Bystrica
Švermova 327/45, 974 04 Banská Bystrica
84%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
AQUALAND Slovakia, s.r.o.; IČO: 36768014
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
MUDr. Juraj Sninský
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,84 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 188 => body: 0,34 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 1302 € => body: 0,51 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Mesto Banská Bystrica
16,84 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie