Pridať do porovnania
Bivio Hotel***
Alstrova 6073/153, 831 06 Bratislava
100%
výborný hotel
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri hoteli alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, na stránke hotela
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, občianske združenie
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, občianske združenie
Účtovná závierka
netýka sa hotela
Dlhy a nedoplatky
bodovanie vzniká výpočtom
Majiteľ budovy
nebodované kritérium
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike; IČO: 683191
16 b. / 16
Spolu
Najhoršie
Najlepšie