Pridať do porovnania
Golf
Black River Golf Resort
Kaštieľ 1, 900 27 Bernolákovo
81%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Black a White, a. s.; IČO: 31387888
Konečný vlastník
0 b. / 3
nie, vôbec sme nezistili
Jaroslav Kachlík, ...
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,25 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 28 => body: 0,77 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 1609 € => body: 0,48 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Black a White, a. s.
16,25 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie