Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Tatra****
Námestie 1. mája 5, 811 06 Staré Mesto
46%
Problémové
Hodnotenie komisie
0 b. / 10
vôbec nepodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané najväčšie kauzy podnikateľov, ktoré sme na Slovensku zaznamenali
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
TATRA UNITED CORPORATION, a.s.; IČO: 31382711
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Ivan Lexa (33%); Ing. Miroslav Vavrina; JUDr. Viera Lexová; Mgr. Tomáš Szabo
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,24 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 10 => body: 0,84 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 4719 € => body: 0,4 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
TATRA UNITED CORPORATION, a.s.; IČO: 31382711
9,24 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie