Pridať do porovnania
Hotel
Apart Hotel Virgo****
Panenská 5, 811 03 Bratislava
78%
Dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
SENGER & Partners s.r.o.; IČO: 45339856
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Tibor Šeliga (50%); Michal Čuboň (50%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,64 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 143 => body: 0,32 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 12519 € => body: 0,32 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
AMALCA DEVELOPMENT a.s.; IČO: 46498184
15,64 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie