Pridať do porovnania
Hotel
Arcadia Boutique Hotel****
Františkánska 424/3, 811 01 Staré Mesto
87%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Hotel Arcadia, s.r.o.; IČO: 35948906
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Roman Fečík (90%); Mgr. Karin Fečíková (10%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,39 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 6 => body: 0,94 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 971 € => body: 0,45 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Z8 Capital Partners, s.r.o.; IČO: 35964944
Ing. Roman Fečík; Mgr. Karin Fečíková
17,39 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie