Pridať do porovnania
Hotel
Barok Hotel***
Sitnianska 1, 851 07 Bratislava
82%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
OK ZONE s.r.o.; IČO: 36359661
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Zuzana Rážová ; Ing. JUDr. Jozef Ráž
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,35 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 4 => body: 0,95 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 3440 € => body: 0,4 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Rážová Zuzana, Ing.
16,35 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie