Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Barónka****
Mudrochova 2, 835 27 Rača
47%
Problémové
Hodnotenie komisie
0 b. / 10
vôbec nepodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané najväčšie kauzy podnikateľov, ktoré sme na Slovensku zaznamenali
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
HIMEX PLUS s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Tatiana Mäsiarová (85%); Ing. Martina Mäsiarová (15%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,4 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 2 => body: 9/10
priemerný nenulový dlh: 378 € => body: 5/10
výsledný bodový zisk: 1.4 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
HIMEX, a.s.; IČO: 35745827
Ing. Tatiana Mäsiarová; Ing. Martina Mäsiarová
9,4 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie