Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Barónka****
Mudrochova 2, 835 27 Rača
48%
Problémové
Hodnotenie komisie
0 b. / 10
vôbec nepodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané najväčšie kauzy podnikateľov, ktoré sme na Slovensku zaznamenali
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
HIMEX PLUS s.r.o.; IČO: 35837187
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Tatiana Mäsiarová (85%); Ing. Martina Mäsiarová (15%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,61 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 3 => body: 0,98 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 259 € => body: 0,63 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
HIMEX, a.s.; IČO: 35745827
Ing. Tatiana Mäsiarová; Ing. Martina Mäsiarová
9,61 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie