Pridať do porovnania
Hotel + Kongres
AC Hotel Marriott Bratislava Old Town****
Vysoká 2/A, 811 06 Bratislava
85%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
Legendhotels Slovakia, s.r.o.; IČO: 52080790
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Tarmo Sumberg
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 0 => body: 1 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 0 € => body: 1 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
SIAG Hotel Bratislava, s.r.o.; IČO: 43869734
17 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie